Diller
                                                     


                       

                            

 

Yayın, Destek, Performans, FSMH

S.No
Adı
İlk Yayın Tarihi
Son Güncelleme Tarihi
Kapsadığı Öğrenciler
1
F.Ü. Yayın Yönergesi
 

 

 
2
F.Ü. Hastanesi Dışındaki Diğer Birimlerde Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödeme Usul ve Esasları  
 

 
3
Öğretim Üyeleri Yurt Dışı Destekleme Programı  
 

 
4
Performans Değerlendirme Yönergesi 01.01.2014
 

 
5 Fırat Üniversitesi Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları,Buluşların Yönetimi ve Ticarileştirilmesi Yönergesi

24.01.2018
2017-2018/4.24
Senato Kararı