Diller
                                                     


                       

                            

 

Sayılarla FU. Personel Sayısı

2015 Ocak Akademik Personel   
   
Profesör

326

Doçent

180

Yardımcı Doçent

361

Araştırma Görevlisi

644

Öğretim Görevlisi

100

Okutman

 88

Uzman

 34

TOPLAM

1733

   
2015 Ocak İdari Personel   
   
İdari Personel

1517

   
GENEL TOPLAM

3250