Diller
                                                     


                       

                            

 

PROCEDURES FOR INTERNATIONAL STUDENTS WHO ARE ENTITLED TO REGISTER (Kayıt Hakkı KazananYabancı Öğrenci Adaylarının Yapması Gereken İşlemler)

Tarih: 
Perşembe, Ağustos 10, 2017 - 20:30
Detay: 

 

 

1-  Yerleştirme sonuç belgesine göre, yerleştirildiği bölüme kayıt yaptıracak öğrenciler harç ücretleri listede dolar olarak belirtilmiş olan harç ücretlerini 1 $= 3,50 TL sabit kur üzerinden Türk Lirası olarak aşağıdaki Fırat Üniversitesi Öğrenci Harçları hesabına yatıracaklardır.

Those who are going to enrol in their departments in accordance

with their placement result documents are supposed to deposit the tuition fees

as mentioned in tuition fees list with a ixed exchange rate as

1$=3,50 TL  into Fırat University students’ tuition account below;

 

                                    IBAN NO : TR940001001586347427365045

 

2-    Harç ücretleri 14 AĞUSTOS 2017 ile 25 AĞUSTOS 2017 tarihleri arasında

yatırılmalı ve banka dekontu fuyos@firat.edu.tr adresine e-mail ekinde

gönderilmelidir. (Harç ücretini yatıran ve dekontu belirtilen e- postaya gönderen

adaylar ön kayıt yapmış sayılır. )

           Tuition fees must be deposited between 14th August 2017 – 25th August

2017and bank receipt     must be sent to fuyos@firat.edu.tr as an attachment.

 

3- Harç ücretini yatırmış olan adaylar, ön kayıt işlemini tamamlamış demektir.

Adaylar, kesin kayıt için aşağıda yazılı belgeleri, en geç  25th AĞUSTOS

2017 tarihine kadar Fırat Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim

etmelidir:

           

Those who have deposited their tuition fees will have completed their pre

registration procedure.

For final registration, candidates must hand in the documents which are listed

below, to Fırat University,  Department of Student Affairs at the latest  25th

August 2017;

          

a-Lise diplomasının aslı ile noter onaylı Türkçe tercümesi ve Lise diplomasının Türk

Liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ya da

ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği Konsolosluğundan alınacak “Denklik Belgesi”,

Original high school diploma with notarized Turkish translation, and certificate of

equivalence which can be taken from Turkish Ministry of Education or Turkish

Consulate/Embassy in other countries and which

shows the students’ diplomas are equal to the diplomas that are taken from

Turkish high schools,

 

b-Lise öğreniminde alınan dersler ile bunların notlarını gösteren Transkriptin (Not Durum

Belgesinin) aslı ve noter onaylı Türkçe tercümesi,

Original high school transcript which shows the subjects taken in high school and

their scores, and its notarized Turkish translation,

 

c-Resmi kimlik ya da pasaportun aslı ve kimlik bilgilerinin noter ya da ülkelerindeki Türkiye

Büyükelçiliğinden/Konsolosluğundan onaylı Türkçe tercümesi,

Original Identity card or passport and notarized translation of ID info. certifie

either by notary or Turkish

Consulate/Embassy in candidates’ countries,

 

d-Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden alınacak “Öğrenim Vizesi”,

“Student visa” that can be taken from Turkish Embassy in candidates’ own countries,

 

e-Son altı ay içerisinde çekilmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf (koyu renkli gözlükle çekilmiş

olan fotoğraflar ile fotokopi ve taranmış fotoğraflar kabul edilmez),

2 passport photos taken in the last 6 months, (Photos that are taken with glasses in

dark colour and

scanned or copied photos are not accepted)

 

f-FÜYÖS-2017 Sınav Sonuç Belgesi

FUYOS-2017 exam result document,

 

g-Fırat Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıt ve Bilgi Formunu (EK-1 formu için Tıklayınız...) üç adet doldurup

kayıt esnasında onaylatıp teslim edeceklerdir.

Candidates are supposed to fill in three Fırat University International Student

Registration and

Information Document (Click for Attachment-1...) and to get them certified and

hand in them in the course

of enrolment.

 

h-Kesin kayıt yapan öğrencilerin, Elazığ Valiliği Göç İdaresi Birimine (Valilik Ek Bina Eski

İller Bankası Yanı) başvurarak İkamet Tezkeresi ve geçici Türkiye Cumhuriyeti

Vatandaşlık Numarası almaları ve daha sonra da Genel Sağlık Sigortası yaptırmaları

gereklidir.

                Those who have registered at Firat University are required to apply to Elazig

Governorship, Migration

Office for permit of residence and temporary Turkish Republic citizenship number and

then they are supposed to

get a general health insurance.

 

i-     Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesi bölümlerine kayıt yaptıracak

öğrencilerin; Fırat Üniversitesi Hastanesinden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu

mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki, ruhsal ve bedensel engeli olmadığına dair heyet

raporu getirmeleri gerekmektedir.

               Those who are going to enrol in Faculty of Health Sciences and Faculty of Sport

Sciences are required to

hand in a health report taken from Firat University Hospital, which shows that they have

no physical, mental and

psychological disabilities that can block both their education  and carrying out their

profession after graduation,

 

j-     Kayıtlar “14.08.2017/25.08.2017 tarihlerde Fırat Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığında yapılacaktır.

               Registrations will be carried out by Firat University, Department of Student Affairs

between 14.08.2017 and 25.08.2017.

 

k-    Kesin kayıt için adayın şahsen başvurması gerekmektedir. 

For final registration, candidates are supposed to apply personally,

 

l-     Türkçe Yeterlilik Belgesi olanlar ders kayıtlarını 05-11 Eylül 2017 tarihleri arasında Fırat

Üniversitesi Öğrenci İşleri Otomasyonundan yapacaklardır. 8 Eylül 2017 tarihinde

yapılacak olan Türkçe Yeterlilik Sınavında başarılı olanlar ise ders kayıtlarını 11-15 Eylül

2017 tarihlerinde danışmanlarıyla birlikte yapacaklardır. 

                Those who have Turkish Proficiency Document will do their course enrolment in

Fırat University Student

automation system between 05 Sept. and 11 Sept. 2017. Those who will be successful in

Turkish proficiency exam

which will be done on 08th Sept. 2017 will do their course enrolment with their supervisors

between 11th and 15th

Sept. 2017. 

 

14-25 AĞUSTOS 2017 tarihinde harç ücretini yatırmadığı tespit edilen adaylar, kayıt

yapmamış sayılacak ve adayın yerleştirildiği bölüm, boş kontenjan olarak ek yerleştirme

döneminde yeniden ilan edilecektir.

The candidates who have not deposited their tuition fees until 14th-25th August 2017 will

be accepted not to have registered and the department that he has entitled will be re

announced as empty quota in the

period of additional placement.