Performans Değerlendirme Yönergesi Duyurusu

Tarih: 
Pazartesi, Mart 3, 2014 - 16:45
Detay: 

 

 

Performans Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyelerimizin performans puanlarının hesaplanabilmesi için 2013 yılında gerçekleşen aktivitelerin FÜBAP Otomasyonu üzerindenYayınlar ve Yapılan Atıflar ile Performans Puanlarım kısmından 31.03.2014 tarihine kadar girilmesi gerekmektedir.

Performans puanları oluşturulurken Üniversitemiz Web sayfasındaki “Dökümanlar/ Üniversitemizde Yürürlükte Olan Yönergeler”sayfasındaki  Fırat Üniversitesi Performans Değerlendirme Yönergesi dikkatlice okunup öyle oluşturulmalıdır.

Öğretim Elemanlarımız tarafından 2014 yılı içerisinde oluşturulacak Performans Projesi FÜBAP bütçesinin elverdiği ölçüde FUBAP’ın ilgili Yönetmelik ve Yönergesi ile Performans Değerlendirme Yönergesi dikkate alınarak desteklenecektir.