Diller
                                                     


                       

                            

 

Muafiyet, Yatay/Dikey Geçiş, Çift Anadal/Yandal

S.No
Adı
İlk Yayın Tarihi
Son Güncelleme Tarihi
Kapsadığı Öğrenciler
1
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi 01.07.2014
2013-2014/10.14
Senato Kararı
01.11.2017
2017-2018/3.8
Senato Kararı

 
2
Yatay Geçiş Yönergesi Önlisans ve Lisans Programları 01.07.2014
2013-2014/10.15
Senato Kararı
10.06.2016
2015-2016/9.14
Senato Kararı

 
3
Çift Anadal ve Yandal Programı Yönergesi 01.07.2014
2013-2014/10.13
Senato Kararı
10.06.2016
2015-2016/9.13
Senato Kararı

 
4 YÖK-Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar arası Kredi Transferi Esaslarına İlişkin Yönetmelik 24.04.2010