Diller
                                                     


                       

                            

 

Mevlana Değişim Programı- Anasayfa

2015-2016 AKADEMİK YILI

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANI DEĞİŞİMİ BAŞVURULARI  BAŞLAMIŞTIR

Başvuru yapmadan önce lütfen tüm metni dikkatle okuyunuz!

2015-2016 Akademik Yılında Mevlana Değişim Programı Öğrenci Değişimi faaliyetlerinden faydalanmak isteyenlerden başvurular alınacak ve seçimler yapılacaktır.

Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan karar gereğince “Giden Öğretim Elemanı” hareketliliği geçici olarak durdurulmuştur. İlgili karara www.mevlana.yok.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Mevlana Değişim Programı, YÖK tarafından koordinasyonu sağlanan yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir değişim programıdır. Söz konusu değişim programı kapsamında üniversite öğrenimine yeni başlamış olanlar hariç,

·         Lisans,

·         Yüksek lisans

·         Doktora düzeyinde

 

Türkiye’de bir üniversitede kayıtlı öğrencilere yurtdışında bulunan yükseköğrenim kurumunda (en az 1 en fazla 2 yarıyıl için) değişim öğrencisi olma ve öğrenim görme fırsatı verilmektedir.

Bu faaliyetten yararlanan öğrenci, değişim programında yer aldığı sürece aylık burs almaya hak kazanır ve gittiği kurumda öğrenim harcı ödemez.

Öğrencilerin gittikleri ülkede geçirdikleri zaman ve aldıkları derslerin öğrencinin bağlı olduğu üniversite tarafından tanınması sağlanır.

Mevlana Değişim Programında öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği kurumlararası anlaşmalar kapsamında gerçekleşebilmektedir. Değişim faaliyeti yalnızca anlaşması bulunan bölümler arasında yapılabilmektedir.

Mevlana Değişim Programı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyen öğrenciler ve öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu’nun web sitesinden 

www.mevlana.yok.gov.tr 

gerekli bilgilere ulaşabilirler.

Geçerli olan protokoller ve 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı için başvuru yapılabilecek bölümler ve mevcut kontenjanlar ile ilgili bilgilere ANLAŞMALI ÜNİVERSİTELER linkinden ulaşılabilir.

İlgili bölümlerde kayıtlı olarak öğrenim gören ve bu değişim imkanından yararlanmak üzere başvuru yapmak isteyen öğrencilerin BELGELER linkinden ADAY ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU’nu doldurmaları gerekmektedir.

Değişim imkanından yararlanmak üzere başvuru yapmak isteyen ve Üniversitemize gelmek isteyen öğretim elemanlarının BELGELER linkinden ÖĞRETİM ELEMANI HAREKETLİLİK PROGRAMI FORMUNUnu doldurmaları gerekmektedir.  

Doldurulup imzalanmış aday öğrenci başvuru formları Mevlana Kurum Koordinatörlüğüne teslim edilecektir.

Başvurular  20 Nisan 2015 Pazartesi günü başlayıp, 27 Nisan 2015 Cumai günü 17:00 de sona erecektir. Bu tarihler dışında kesinlikle başvuru kabul edilmeyecektir.

Başvuru yapan tüm öğrencilerin yabancı dil sınavına girmeleri zorunludur.

Yabancı Dil Belgesi (KPDS/ÜDS/YDS vb) olan adaylar (Yüksek Lisans ve Doktorada en az 55 puan almış olmak) yabancı dil sınavına girmeyecektir.

Sınava girecek olan adaylar için ilerleyen günlerde sınav yeri, tarihi ve saati hakkındaki duyuru Üniversitemizin Mevlana Değişim Programı Web sayfasından yapılacaktır. 

Seçilecek olan öğrenciler daha sonra Mevlana Kurum Koordinatörlüğü’nün rehberliğinde gereken işlemleri yerine getireceklerdir. Gerekli bilgi ve belgelerin temin edilmesinde Koordinatörlüğümüz yardımcı olacaktır.   

Koordinatörlük tarafından verilmesi gereken belgeler dışında, vize ve sigorta işlemleri öğrencilerin ve öğretim elemanlarının kendileri tarafından yürütülecek ve finanse edilecektir.

Öğrenci başvuru ve seçimlerinde genel olarak şu şartlar dikkate alınacaktır.

1.      Hazırlık sınıfı öğrencileri başvuru yapamazlar.

2.      Uzaktan eğitim öğrencileri programdan faydalanamazlar.

3.      Başvuru şartı olarak öğrencinin genel not ortalamasının lisans öğrencileri için en az 2,50/4,00 ve lisansüstü öğrencileri için en az 3,00/4,00 olması gerekmektedir.

4.      Öğrencilerin belirli bir düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerekmektedir ve bu seviye tespit sınavı ile belirlenecektir.    

5.      Başvurular değerlendirilirken YÖK tarafından belirlenen aşağıdaki değerlendirme ölçütü uygulanacaktır:    

 Akademik Başarı Düzeyi: %50 Yabancı Dil Seviyesi: %50  

Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin değerlendirme sonuçları, geçerli başvuru yapmış bütün öğrencilerin aldıkları puanları içerecek şekilde üniversitenin web sayfasında yayınlanacaktır.

ÖNEMLİ NOT: Bu bir ön seçimdir. YÖK tarafından Üniversitemize ayrılan bütçe dahilinde talepler karşılanacaktır. Bu aşamada seçilen her öğrencinin Mevlana Öğrencisi olarak yurtdışına gideceği garantisi söz konusu değildir.