Diller
                                                     


                       

                            

 

Lisans/Ön Lisans

S.No
Adı
İlk Yayın Tarihi
Son Güncelleme Tarihi
Kapsadığı Öğrenciler
1 Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 03.07.2013 26.07.2017 Tüm Öğrenciler (Tıp ve Diş Hek. Fak. hariç)
2 Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine Ait Senato Esasları 08.11.2013 05.07.2018
2017-2018/14.13
Senato Kararı
2013-2014 Giriş ve sonrası
3 Ortak Ders Yönergesi 30.03.2015
2014-2015/10.15
Senato Kararı
30.03.2015
2014-2015/10.15
Senato Kararı
 
4

Yaz Okulu Yönetmeliği

30.03.2015
2014-2015/10.14
Senato Kararı
10.06.2016
2015-2016/9.11
Senato Kararı
 
5

Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

04.12.2014 Tarih ve 28431 Sayılı Resmi Gazete 30.09.2015 Tarih ve 29488 Sayılı Resmi Gazete  
6
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği-2009 02.01.2005 21.07.2009 2009-2011
7
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS) Uygulama Yönergesi
01.06.2011

 

 
8
Dörtlük-Yüzlük Sistem Not Dönüşüm Tablosu (F.Ü.) 1.7.2013