Fırat Üniversitesi Yeni Açtığı Bölümlerle Öğrenci Sayısını Arttırıyor…

Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları programına 2014-2015 akademik yılı için ilk defa 40 (kırk) öğrenci alınacak.

     Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları programına 2014-2015 akademik yılı için ilk defa 40 (kırk) öğrenci alınacak.

     Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ’ ın yoğun gayretleri sonucu Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümüne bu yıl YÖK tarafından öğrenci alınması kararlaştırıldı.

     Konu ile ilgili açıklama yapan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Bu yıl öğrenci alınacak olan Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünün 2013 yılında kurulduğunu belirterek, 4 yıllık eğitim verecek olan bölümde, 1 Doçent, 3 Yardımcı Doçent ve 1 Araştırma Görevlisinin bulunduğunu söyledi.

     Türkiye’de toplam 17 üniversitede bulunan bölümün,  kadrosu ve mevcut konumuyla bölge ve il açısından önemli bir boşluğu dolduracağını belirten Rektör Prof. Dr. Demirdağ;

    “Türkçe, dar anlamda Türkiye Türkçesini, geniş anlamda ise Balkanlardan Büyük Okyanusa, Kuzey Buz Denizinden Tibet'e kadar uzanan yaklaşık on bir milyon kilometre karelik alanda yaşayan, biri birinden az çok farklı konuşma ve yazı dillerini ifade etmektedir. Bölümün amacı çağdaş Türk lehçelerini bilimsel bir mantıkla öğretmek ve bu alanda yeterli bilgi ve beceri ile donatılmış Türkologlar yetiştirmektir. Program, başta Türk Dünyası olmak üzere Türk dilinin konuşulduğu ve yaşatıldığı her ülke ile öncelikli olarak sosyo-kültürel, siyasî ve edebî anlamda ilişkilerin artırılmasına hizmet edecektir.

     Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünden mezun olan öğrenciler, "Türkolog" unvanı almakta, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olabilmektedirler. Ayrıca, Atatürk Kültür Merkezi ve Türk Dil Kurumunda uzmanlık ve uzman yardımcılığı ile TRT'de ve Kültür Bakanlığında çeşitli görevler yapabilmektedirler. Türk cumhuriyetlerinde bulunan üniversitelerde ve bu cumhuriyetlerle iş yapan çeşitli kuruluşlarda görev alabilmektedirler.

     Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Türk dilinin konuşulduğu ve kullanıldığı bütün bir Türk dünyasını kapsadığından Türk dünyası ile olan sosyal, kültürel ve edebî ilişkilerin daha güçlü bir hâle gelmesine hizmet ederek özellikle Türkiye’nin bu alandaki etkinliğini artıracaktır. Ayrıca çok geniş bir coğrafyada hüküm süren Türkler arasında anlaşma ve dayanışmaya da hizmet edecek olan program çeşitli Türk lehçelerinin kullanılmış olduğu Türk Cumhuriyetlerinde yaşanacak olan gelişmelerin takip edilmesini ve öncelikle dil, eğitim ve kültür alanında olmak üzere çeşitli sahalarda ortak çalışmalar yapılmasını da sağlayacaktır. Bunun dışında önerilen program, ülkemizde faaliyet gösteren Türk Dili ve Edebiyatı ile Türkçe Eğitimi Bölümleri gibi dil ve edebiyat kaynaklı bölümlerin çalışmalarını da kolaylaştıracaktır” dedi.