Fırat Üniversitesi’nin Erasmus Bütçesi Arttı…

Fırat Üniversitesi, 2013-2014 eğitim ve öğretim yılı içerisinde Uluslar arası Öğrenci Değişim Programı (Erasmus) bütçesini 474,550 Euro’dan, 566,550 Euro’ya çıkardı.

Fırat Üniversitesi, 2013-2014 eğitim ve öğretim yılı içerisinde Uluslararası Öğrenci Değişim Programı (Erasmus) bütçesini 474.550 Euro’dan, 566.550 Euro’ya çıkardı.

Fırat Üniversitesi’nde 2012-2013 yılında Erasmus kapsamında, ders verme hareketliliğinden 89, ders alma hareketliliğinden 29 personel faydalanırken, Öğrenci staj hareketliliğinden 76, Öğrenci öğrenim hareketliliğinden ise 93 öğrenci yurt dışında eğitim görme fırsatı yakaladı.

 Fırat Üniversitesi’nde 2013-2014  Erasmus Programı kapsamında Personel hareketliliğine başvurup, yedek listede yer alan personelin  müracaatları kabul edilmeye başlandı. Yedek ve Asil  listede yer alan personelin kabul yazılarını, Fırat Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi Başkanlığı’na getirmeleri halinde hibe ödemelerinde öncelik tanınacağı belirtildi.