Diller
                                                     


                       

                            

 

Disiplin, Soruşturma, Etik

S.No
Adı
İlk Yayın Tarihi
Son Güncelleme Tarihi
Kapsadığı Öğrenciler
1
F.Ü. Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu Yönergesi
 
29.12.2015
2015-2016/4.14
Senato Kararı

 
2
Hayvan Deneyleri Etik Kurulu Yönergesi  
 

 
3 YÖK Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurlar Dsiplin Yönetmeliğii      
4
YÖK-Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 18.08.2012
 

 
5

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Soruşturması Esasları

     
6

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı Ve Memurları Disiplin Soruşturması Esasları

     
7

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı Ve Memurları Ceza Soruşturması Esasları