Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimleri Meyvelerini Veriyor

Fırat Üniversitesi Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi öncülüğünde; TÜBİTAK 2237 programı kapsamında Fırat Üniversitesinde düzenlenen proje eğitim faaliyetleri meyvelerini vermeye başladı.

Fırat Üniversitesi Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi öncülüğünde; TÜBİTAK 2237 programı kapsamında Fırat Üniversitesinde düzenlenen proje eğitim faaliyetleri meyvelerini vermeye başladı.

Proje eğitimlerinde değerlendirilen ve 2’sinin yürütücülüğünü Araştırma Görevlilerinin yaptığı 3 adet 1002 hızlı destek araştırma projesi kabul edildi.

Genç araştırmacıları başarılarından dolayı tebrik eden Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Fırat Üniversitesi’nde araştırma projesi eğitimlerinin önemini vurgulayarak bu eğitimlerin artarak devam edeceğini belirtti.

Kabul edilen projeler;

1)   Jeoloji Mühendisliği Bölümünde Arş. Gör. Sibel KAYĞILI yürütücülüğünde hazırlanan “Develi (Akçadağ, Malatya Batısı) Çevresi Paleojen İstifinin Bentik Foraminiferlerinin Mikropaleontolojik İncelenmesi ve Ortamsal Yorumu” başlıklı proje,

2)   Çevre Mühendisliği Bölümünde Arş. Gör. Yunus AKSOY’un doktora tezi kapsamında “Gözenekli ve Gözeneksiz Hidrofobik Gaz Transfer Hollow Fiber Membranların Üretimi ve Karakterizasyonu” isimli proje

3)   İnşaat Mühendisliği Bölümünde Arş. Gör. Özge ERDOĞAN YAMAÇ’ın lisansüstü tez çalışması olan “Stiren-Butadien-Stiren ve Gilsonit'in Birlikte Kullanımının Bitümlü Sıcak Karışımların Mekanik Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi” isimli proje