Diller
                                                     


                       

                            

 

Akademik Teşvik Ön İnceleme Komisyon Başkanlarının Dikkatine;

Tarih: 
Cuma, Ocak 29, 2016 - 15:00
Detay: 

 

Bölümlerde yapılan akademik teşvik beyanname ve eklerinin değerlendirilmesi sonuçlandığında; beyanname, ön inceleme komisyon raporu ve değerlendirme tutanaklarının Dekanlık/Müdürlük üst yazısı ile Prof. Dr. Ahmet KAZEZ’e ulaştırılması gerekmektedir. Değerlendirilen klasörler ilgili Dekanlık/Müdürlükte muhafaza edilmelidir.

 

                                                                                   AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU