Diller
                                                     


                       

                            

 

2015-2016 Resim-İş Öğretmenliği Özel Yetenek Sınav İlanı

Tarih: 
Cuma, Haziran 19, 2015 - 15:15
Detay: 

 

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

   2015 -2016 Eğitim-Öğretim Yılı için Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Programına öğrenci alınacaktır. Kontenjanlar, başvuru ve sınav tarihleri ile ilgili özel koşullar aşağıda belirtilmiştir.

Kontenjan ve koşullarda “2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nda yer alacak değişiklik veya değişiklikler esas alınacaktır. (Bu kılavuz, ÖSYM’nin genel “Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci seçme kuralları” dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu kılavuzda belirtilmemiş herhangi bir durum ortaya çıktığında 2015 ÖSYM Tercih kılavuzu esas alınarak karar verilecektir.)

ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER VE ÖN KAYIT ŞARTLARI

1-      T.C. Vatandaşı olmak.
2- Başvuru Dilekçesi (ön kayıt dosyasında verilecektir).

3-2015 yılına ait YGS sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. (İnternet çıktısı www.osym.gov.tr internet adresinden teyit edilecektir.) Adayların, F.Ü. Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliğine ön kayıt yaptırabilmek için 2015 ÖSYS-Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puan türünün herhangi birinden en az 200.00 puan (eklemesiz–ham) almaları gerekmektedir. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 29.06.2012 tarihli “Özel Yetenekle Öğrenci Kabulü” konulu yazısı gereği bütün liselerden mezun olanlar için tek başvuru puanı kabul edilecektir.)

4-Engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm) engelli olduklarını belgelemeleri kaydıyla YGS puanlarından en az birinden 140.00 ve üzeri puan almış olmak.

5- Nüfus Cüzdanı aslı ve kayıt sırasında onaylanmak üzere fotokopisi.

6- Diplomanın veya Mezuniyet Belgesinin aslı ve kayıt sırasında onaylanmak üzere fotokopisi.

7- Son 6 ay içerisinde ön cepheden çekilmiş 4,5 x 6 cm. ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf.

8- Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesi (ön kayıt dosyasında verilecektir).

9- Aday Kimlik ve Bilgi Formu (ön kayıt dosyasında verilecektir).

10- Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve işleme konulmayacaktır.

11- 2015 ÖSYS-YGS Sonuç Belgesi, nüfus cüzdanı ve diploma gibi belgelerinde uyumsuzluk olması halinde öğrenci sınavı kazanmış olsa dahi kaydı yapılmayacak ve hakkında yasal işlem yapılacaktır.

- Adayların ön kayıt bürosunca onaylanmış “Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesi”ni titizlikle saklamaları, yıpratmamaları ve sınav sırasında yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

- Ön kayıtlar için başvurular, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Binasında A Blok 1. Kat özel yetenek sınavı aday kayıt bürosuna, mesai saatleri içinde yapılacaktır.

- Sınav hakkındaki genel bilgiler ve muhtemel sınav programı ön kayıt esnasında verilecek olan kılavuzda yer alacaktır. Sınavla ilgili açıklamalar www.firat.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.