Diller
                                                     


                       

                            

 

Üniversitemizin Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları, Buluşların Yönetimi Ve Ticarileştirilmesi Yönergesi

Tarih: 
Salı, Şubat 6, 2018 - 13:45
Detay: 

 

Üniversitemizin Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları, buluşların yönetimi ve ticarileştirilmesi yönergesi F.Ü Senatosunca kabul edilerek, uygulamaya başlanmıştır.

10/1/2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa ve 24/4/2017 tarihli ve 30047 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına dair Yönetmeliğe göre, Yükseköğretim Kurumlarında görev yapan personelin yapmış olduğu buluşu, görev yaptığı üniversitenin ilgili kurullarından izinsiz tescillemesi veya ticarileştirmesi mümkün değildir. Bu kapsamda Üniversitemizin FSMH komisyonu kurulmuş ve sürecin işleyişiyle ilgili olarak yasal mevzuat oluşturulmuştur. Bu amaçla, buluşun hizmet ya da serbest buluş olarak değerlendirilmesi ve buna göre patent, endüstriyel tasarım, fikir ürünü, lisanslama, ticarileştirme gibi süreçlerin nasıl yürütüleceği gibi kritik konular standardize edilmiştir. Buna göre; buluşunu tescillemek isteyen buluşçu ilk olarak Fırat TTO’ya başvuru formlarını doldurarak müracaat edecektir. Fırat TTO gerekli evrakları tamamladıktan sonra FSMH komisyonuna değerlendirme amacıyla buluşları gönderecektir. FSMH Fırat TTO ve diğer değerlendirmeler ışığında buluşun serbest ya da hizmet buluşu olduğuna dair görüşünü nihai karar için Üniversite Yönetim Kurulu’na gönderir. Hizmet buluşu olarak kararlaştırılan buluşların tescillenme ve ticarileşme süreçleri üniversitemiz tarafından yetkilendirilen Fırat TTO ile yürütülecektir.

Bütün Üniversite Personelimize duyurulur.

Fırat TTO: tto.firat.edu.tr

FSMH Yönergesi için tıklayınız…