Diller
                                                     


                       

                            

 

Kamu Kuruluşları

 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA)

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)

Ağaç İşleri İhtisas Merkez Müdürlüğü

Ankara Dökümhane Geliştirme İhtisas Merkez Müdürlüğü

Ankara Numune Hastanesi

Ankara Sağlık Müdürlüğü

Asker Alma Daire Başkanlığı (ASAL)

Atatürk Havalimanı

Avcılar Tapu Sicil Müdürlüğü

Avrupa Bilgi Merkezi

Bağkur Genel Müdürlüğü

Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü

Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Araştırma Enstitüsü

Bilim Teknik Dergisi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ)

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü

Deprem Araştırma Dairesi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMI)

Devlet İstatistik Enstitüsü

Devlet Planlama Teşkilat Müsteşarlığı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)

Devlet Tiyatroları

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Diyanet İşleri Başkanlığı

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü

Emniyet Genel Müdürlüğü

Gümrük Müsteşarlığı

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)

Hayvan Sağlığı Enformasyon Sistemi

Hazine Müsteşarlığı

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü

İnternet Üst Kurulu

İstanbul Devlet Tiyatrosu

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB)

İzmir Çevre İl Müdürlüğü

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası

K.K.T.C. Bilgi Sistemi

K.K.T.C. Cumhuriyet Meclisi

Karayolları Genel Müdürlüğü

KOSGEB

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA)

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

MAM Yer Bilimleri Bölümü

Marmara Araştırma Merkezi (MAM)

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)

Milli Kütüphane

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

ODTÜ - KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER)

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)

Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK)

Spor Eğitimi Sağlık ve Araştırma Merkezi (SESAM)

T.C. Başbakanlık

T.C. Canberra Büyükelçiliği

T.C. Cumhurbaşkanlığı

T.C. Çevre Bakanlığı

T.C. Dışişleri Bakanlığı

T.C. Eximbank

T.C. Kopenhag Büyükelçiliği

T.C. Kültür Bakanlığı

T.C. Maliye Bakanlığı

T.C. Merkez Bankası

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

T.C. Milli Savunma Bakanlığı

T.C. Orman Bakanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

T.C. Turizm Bakanlığı

T.C. Ulaştırma Bakanlığı

T.C. Washington D.C. Büyükelçiliği

Tekel

Telsiz Genel Müdürlüğü

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKI)

TÜBİTAK Ulusal Biyoinformatik Odak Noktası (UBON)

TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi (TUG)

TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME)

Türk Dil Kurumu

Türk Standardları Enstitüsü (TSE)

Türk Tarih Kurumu

Türk Telekom (TT)

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)

Türkiye Demir Çelik İşletmeleri

Türkiye Elektrik Anonim Şirketi (TEAŞ)

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ)

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT)

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği

Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı Anaplan Proje Ofisi (TUENA)

Yükseköğretim Kurulu (YÖK)

Zürih Türkiye Baş Konsolosluğu