Diller
                                                     


                       

                            

 

Akademik Takvim

FIRAT ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
ÖNLİSANS/LİSANS GENEL AKADEMİK TAKVİMİ

 
GÜZ YARIYILI

 
18-29Ağustos 2014 :Farabi ve Mevlana değişim programından gelen öğrencilerin protokol formlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmesi

 
25 Ağustos-05 Eylül 2014 :Ön lisans ve lisans programlarına YGS, LYS ve eşdeğeri sınavlar ile yeni kayıt yapacak II. öğretim öğrencilerinin öğrenim ücretlerini yatırması 

 
25 Ağustos-12 Eylül 2014 :Normal öğrenim süresini aşan I. öğretim öğrencilerinin katkı payını ve II. öğretim öğrencilerinin öğrenim ücretlerini ödeme dönemi

 
01-05 Eylül 2014 :Ön lisans ve lisans programlarına YGS, LYS ve eşdeğeri sınavlar ile yerleştirilen öğrencilerin kayıtları

 
01-08 Eylül 2014 :Farabi ve Mevlana değişim programı öğrencilerinin kayıtları

 
01-08 Eylül 2014 :Açılan derslerde, bölüm/program dışından ders alacak öğrenciler için kontenjan sayısının ilgili bölüm/program başkanlıklarından talep edilmesi, açılmasını uygun gören bölüm/program başkanlığının istenilen kontenjanı otomasyona girmesi

 
01-12 Eylül 2014 :Ders kayıtları (değişim programları dahil)

 
12 Eylül 2014 :YDYO Zorunlu Hazırlık sınıfları için Güz yarıyılı yabancı dil yeterlik sınavı (Lisans Programlarına yeni yerleştirilen öğrenciler için)

 
08-2 Eylül 2014 :Öğretim elemanlarınca Ders İzleme Formlarının doldurulup bölüm/program başkanlığına teslim edilmesi 

 
11-12 Eylül 2014 :Yeni kaydolan öğrenciler için üniversite ve ilgili akademik birimin tanıtım programı

 
13-19 Eylül 2014 :Danışmanların ders kayıtlarını onaylaması 

 
15 Eylül 2014 :Güz yarıyılı başlangıcı (derslerin başlaması)

 
15-19 Eylül 2014 :Ders Uygulama Dosyasının, Bölüm/Program Başkanları tarafından dersten sorumlu öğretim elemanlarına teslim edilmesi

 
15-26 Eylül 2014 :Muafiyet başvuru dönemi

 
17 Eylül-17 Ekim 2014 :Farabi ve Mevlana değişim programından gelen öğrencilerin ders ekleme/çıkarma yapmaları

 
17 Eylül 2014 :Geçici izinli olup da, iznini iptal ederek Güz yarıyılında öğrenime devam etmek isteyen öğrenciler için son başvuru tarihi

 
20 Eylül 2014                       :Yabancı dil dersleri için muafiyet sınavı (hazırlık programı olmayan bölümler için)

 
21 Eylül 2014                     :YDYO Zorunlu Hazırlık sınıfları için Güz yarıyılı yabancı dil yeterlik sınavı (önceki yıllarda zorunlu hazırlık programından başarısız olmuş öğrenciler için)

 
22 Eylül 2014 :YDYO Temel İngilizce Bölümü (Zorunlu Hazırlık sınıfları için)  Güz yarıyılı başlangıcı 

 
26 Eylül 2014 :Öğrencilerin danışman onayını alarak dersten çekilme veya ekleme yapması için son tarih

 
29 Eylül-03 Ekim 2014  :Ön lisans ve Lisans programlarına YGS, LYS ve eşdeğeri sınavlar ile Ek Yerleştirme kayıtları 

 
29 Eylül-03 Ekim 2014 :Ön lisans ve lisans programlarına YGS, LYS ve eşdeğeri sınavlar ile ek yerleştirme ile kayıt yapan II. öğretim öğrencilerinin öğrenim ücretlerini yatırması

 
29 Eylül-03 Ekim 2014 :Ek yerleştirme ile kayıt yapan öğrencilerin ders kayıtlarını yapması

 
29 Eylül-10 Ekim 2014 :Ek yerleştirme ile kayıt yapan öğrencilerin ders kayıtlarının danışmanlarınca onaylanması

 
29 Eylül-10 Ekim 2014 :Muafiyet ve intibak formlarının hazırlanması,  karara bağlanması, otomasyona işlenmesi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmesi

 
30 Eylül 2014 :Geçici izinli sayılmak için son başvuru tarihi

 
13 Ekim 2014 :Ek Yerleştirme ile zorunlu hazırlık programı olan bölümlere kayıt yaptıran öğrenciler için Güz yarıyılı yabancı dil yeterlik sınavı

 
13 Ekim 2014 :Ek Yerleştirme ile kayıt yapan öğrencilerin yabancı dil dersleri için muafiyet sınavı (Hazırlık programı olmayan bölümler için) 

 
13 Ekim-07 Aralık 2014 : Ara sınav dönemi

 
28 Aralık 2014 : Güz yarıyılı sonu

 
03-16 Ocak 2015 :Genel sınav dönemi

 
09 Ocak 2015  :YDYO Temel İngilizce Bölümü zorunlu hazırlık sınıfları için Güz yarıyılı sonu 

 
21 Ocak 2015 :Genel Sınav notlarının otomasyona girilmesi ve ilan edilmesi için son tarih

 
26 Ocak-01 Şubat 2015 :Bütünleme sınav dönemi

 
4 Şubat 2015 :Bütünleme sınav notlarının otomasyona girilmesi ve ilan edilmesi için son tarih

 
12 Şubat 2015 :Tek ders sınavı  

 
16 Şubat 2015 :Güz yarıyılı sınav sonuçlarına göre % 10’a giren öğrenci listelerinin ilanı 

 

 
BAHAR YARIYILI

 
12-30 Ocak 2015 :Farabi ve Mevlana değişim programlarından gelen öğrencilerin protokol formlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmesi 

 
02-13 Şubat 2015 :Farabi ve Mevlana değişim programı öğrencilerinin kayıtları

 
16 Şubat 2015 :YDYO Temel İngilizce Bölümü (Zorunlu Hazırlık sınıfları için) Bahar yarıyılı başlangıcı 

 
16-18 Şubat 2015 :Açılan derslerde, bölüm/program dışından ders alacak öğrenciler için kontenjan sayısının ilgili bölüm/program başkanlıklarından talep

 
edilmesi, açılmasını uygun gören bölüm/program başkanlığının istenilen kontenjanı otomasyona girmesi

 
16-20 Şubat 2015 :Öğretim elemanlarınca ders izleme formunun doldurulup bölüm/program başkanlığına teslim edilmesi

 
17-26 Şubat 2015 :Bahar yarıyılı I. öğretim öğrencilerinin katkı payını,  II. öğretim öğrencilerinin öğrenim ücretlerini ödeme dönemi 

 
17-27 Şubat 2015 :Ders kayıtları (değişim programı öğrencileri dahil)

 
23 Şubat 2015 :Derslerin başlaması

 
23-27 Şubat 2015 :Ders Uygulama Dosyasının, Bölüm/Program Başkanları tarafından dersten sorumlu öğretim elemanlarına teslim edilmesi

 
23 Şubat 2015 :İntörn eğitiminin başlaması (Veteriner Fakültesi son sınıf öğrencileri)

 
24 Şubat-02 Mart 2015 :Danışmanların ders kayıtlarını onaylaması

 
25 Şubat 2015 :Geçici izinli olup da, iznini iptal ederek Bahar yarıyılında öğrenime devam etmek isteyen öğrenciler için son başvuru tarihi

 
06 Mart 2015 :Öğrencilerin danışman onayını alarak dersten çekilme veya ekleme yapması için son tarih

 
20 Mart 2015 :Farabi ve Mevlana değişim programından gelen öğrencilerin ders ekleme/çıkarma yapmaları için son tarih 

 
23 Mart-17 Mayıs 2015 :Ara sınav dönemi

 
18-22 Mayıs 2015 :Fırat Günleri ve Bitirme projesi posterlerinin birimlerde sergilenmesi

 
25-29 Mayıs 2015 :Mazeret sınav notlarının otomasyona girilmesi

 
27 Mayıs 2015 :Bitirme Projeleri sergisi ve yarışması

 
31 Mayıs 2015 :Bahar yarıyılı sonu

 
05 Haziran 2015  :YDYO Temel İngilizce Bölümü zorunlu hazırlık sınıfları için Bahar yarıyılı sonu 

 
01-12 Haziran 2015 :Genel Sınav dönemi

 
12 Haziran 2015 :İntörn eğitiminin sonu (Veteriner Fakültesi son sınıf öğrencileri)

 
15 Haziran 2015 :YDYO zorunlu hazırlık sınıfları için Bahar yarıyılı yabancı dil yeterlik sınavı (Lisans programlarına 2014 yılında yerleştirilen öğrenciler için)

 
22 Haziran 2015  :YDYO zorunlu hazırlık sınıfları için Bahar yarıyılı yabancı dil yeterlik sınavı (Önceki yıllarda zorunlu hazırlık programından başarısız olmuş öğrenciler için)

 
14 Haziran 2015 :Genel sınav notlarının otomasyona girilmesi ve ilanı için son tarih

 
16 Haziran 2015 :Mezuniyet töreni

 
22-28 Haziran 2015 :Bütünleme sınav dönemi

 
01 Temmuz 2015 :Bütünleme sınav notlarının otomasyona girilmesi ve ilan edilmesi için son tarih

 
07-08 Temmuz 2015 :Mezuniyet sınavı 

 
27 Temmuz 2015 :Bahar yarıyılı sınav sonuçlarına göre % 10 Giren öğrencilerin ilanı 

 

 

 
YAZ OKULU AKADEMİK TAKVİMİ 

 
01-05 Haziran 2015:     Yaz okulunda açılması öngörülen derslerin ve ders sorumlularının ilgili Müdürlüğe/Dekanlığa bildirilmesi
 
08 Haziran 2015      :     Yaz okulunda açılması öngörülen derslerin ilanı
 
09-13 Temmuz 2015:     Yaz Okulu ders ücretlerinin yatırılması ve ön kayıt yapılması
 
15-19 Temmuz 2015:     Yaz Okulu kesin (ders) kayıtlarının yapılması
 
29 Temmuz 2015      :     Yaz Okulu derslerinin başlaması
 
15 Eylül 2015           :     Yaz Okulu derslerinin bitişi
 
18-20 Eylül 2015      :     Yaz Okulu Genel Sınavlarının yapılması
 
22 Eylül 2015           :     Yaz Okulu Genel Sınav sonuçlarının otomasyona girilmesi için son tarih
 
 

 
TIP FAKÜLTESİ AKADEMİK TAKVİMİ

 
01-05 Eylül 2014 : LYS’ den yerleşen öğrenci kayıtları
29 Eylül-03 Ekim 2014 : Ek yerleştirme ile yerleşen öğrenci kayıtları

 
1. SINIF

 
22 Eylül 2014  : Ders yılı başlangıcı  

 
26 Ocak-06 Şubat 2015 : ARA TATİL

 
22 Mayıs 2015 : Yıl sonu derslerin bitişi

 
28-29 Mayıs 2015  : Mazeret sınavları 

 
10-11 Haziran 2015 (Pratik) : Genel sınavlar 

 
12 Haziran 2015 (Teorik) :

 
24-25 Haziran 2015 (Pratik) : Bütünleme sınavları 

 
26 Haziran 2015 (Teorik) :

 
08 Haziran 2015 : Türkçe final sınavı

 
22 Haziran 2015 : Türkçe bütünleme sınavı

 
08 Haziran 2015 : Yabancı dil (İngilizce) final sınavı

 
22 Haziran 2015 : Yabancı dil  (İngilizce) bütünleme sınavı 

 
2. SINIF

 
15 Eylül 2014 : Ders yılı başlangıcı 

 
26 Ocak-06 Şubat 2015 : ARA TATİL

 
08 Mayıs 2015 : Yıl sonu derslerin bitişi

 
20-22 Mayıs 2015 (Pratik-Teorik) : Mazeret sınavları

 
25-28 Mayıs 2015 (Pratik) : Genel sınavlar 

 
29 Mayıs 2015 (Teorik) :

 
08-11 Haziran 2015 (Pratik) : Bütünleme sınavları 

 
12 Haziran 2015 (Teorik) 

 
22 Mayıs 2015 : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi final sınavı 

 
08 Haziran 2015 : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi bütünleme sınavı

 
22 Mayıs 2015 : Yabancı Dil (İngilizce) final sınavı                   

 
08 Haziran 2015 : Yabancı Dil (İngilizce) bütünleme sınavı

 
3. SINIF

 
15 Eylül 2014 : Ders yılı başlangıcı 

 
26 Ocak-06 Şubat  2015 : ARA TATİL 

 
22 Mayıs 2015 : Yıl sonu derslerin bitişi 

 
28 Mayıs 2015 (Pratik) : Mazeret sınavları

 
29 Mayıs 2015 (Teorik) 

 
01-05 Haziran 2015 (Pratik) : Genel sınavlar

 
12 Haziran 2015 (Teorik)

 
22-23 Haziran 2015 (Pratik) : Bütünleme sınavları

 
26 Haziran 2015 (Teorik)

 
4. SINIF

 
01 Eylül 2014 : Stajların başlangıcı 

 
05 Haziran 2015  : Stajların bitişi 

 
15 Haziran – 10 Temmuz 2015       : Bütünleme sınavları 

 
5. SINIF

 
01 Eylül 2014 : Stajların başlangıcı

 
29 Mayıs 2015 : Stajların bitişi

 
05-17 Haziran 2015 : Bütünleme sınavları

 
6. SINIF (İNTERNLİK DÖNEMİ)

 
01 Temmuz 2014 : İntörnlük dönemi başlangıcı

 
30 Haziran 2015  : 2014-2015 Mezuniyet  

 

 

 
LİSANSÜSTÜ AKADEMİK TAKVİMİ

 
GÜZ YARIYILI

 
25-29 Ağustos 2014 : Özel öğrenci statüsü başvuru dönemi

 
25 Ağustos - 12 Eylül 2014 : Güz yarıyılına ait katkı payı ve öğrenim ücretlerinin ödenmesi 

 
01-12 Eylül 2014 : Ders kayıtları

 
01-17 Eylül 2014 : Danışmanların ders kayıtlarını onaylaması 

 
12 Eylül 2014 : Hazırlık sınıfları için Güz yarıyılı yabancı dil yeterlik sınavı

 
15 Eylül 2014 : Güz yarıyılı başlangıcı (derslerin başlaması)

 
15-16 Eylül 2014 : Özel öğrenci kayıtları

 
22-29 Eylül 2014 : Öğrencilerin danışman onayını alarak dersten çekilme ve ekleme yapması

 
30 Eylül 2014 : Geçici izinli sayılmak için başvurunun son günü

 
13 Ekim - 07 Aralık 2014 : Ara sınav dönemi

 
28 Aralık 2014 : Güz yarıyılı sonu

 
05-16 Ocak 2015 : Genel sınav dönemi

 
21 Ocak 2015 : Genel sınav notlarının otomasyona girilmesi ve ilan edilmesi için son tarih

 
21 Ocak 2015 : Seminer kitapçıklarının enstitülere teslimi için son tarih

 
26-31 Ocak 2015 : Bütünleme sınav dönemi  

 
28 Ocak 2015 : Tezlerin enstitülere teslimi için son tarih

 
03 Şubat 2015 : Bütünleme sınav notlarının otomasyona girilmesi ve ilan edilmesi için son tarih

 
BAHAR YARIYILI

 
02-06 Şubat 2015 : Özel öğrenci statüsü başvuru dönemi

 
10 Şubat 2015 : Hazırlık sınıfları için Bahar yarıyılı yabancı dil yeterlik sınavı

 
16-25 Şubat 2015 : Güz yarıyılına ait katkı payı ve öğrenim ücretlerinin ödenmesi 

 
16-27 Şubat 2015 : Ders kayıtları

 
16 Şubat-3 Mart 2015 : Danışmanların ders kayıtlarını onaylaması

 
23 Şubat 2015 : Bahar yarıyılı başlangıcı (derslerin başlaması)

 
23-24 Şubat 2015 : Özel öğrencilerin kayıtları

 
09 Mart 2015 : Geçici izinli sayılmak için başvurunun son tarihi

 
11-13 Mart 2015 : Öğrencilerin danışman onayını alarak dersten çekilme ve ekleme yapması

 
23 Mart - 17 Mayıs 2015 : Ara sınav dönemi

 
31 Mayıs 2015 : Bahar yarıyılı sonu

 
08-19 Haziran 2015 : Genel sınav dönemi

 
23 Haziran 2015 : Seminer kitapçıklarının enstitüye teslimi için son tarih

 
24 Haziran 2015 : Genel sınav notlarının otomasyona girilmesi ve ilan edilmesi için son tarih

 
29 Haziran - 4 Temmuz 2015 : Bütünleme sınav dönemi 

 
8 Temmuz 2015 : Bütünleme sınav notlarının otomasyona girilmesi ve ilan edilmesi için son tarih

 
03 Ağustos 2015  : Tezlerin enstitülere teslimi için son gün

 
ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARININ GÜZ YARIYILINA AİT ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KABUL TAKVİMİ

 
18-29 Ağustos 2014 :Üniversitemiz öğrencilerinin özel öğrenci olarak başka bir üniversiteye gitmek için Fakülte/Y.O/MYO’larına başvuru dönemi 

 
25 Ağustos-02 Eylül 2014 :Üniversitemizde özel öğrenci statüsünden yararlanmak üzere diğer üniversite öğrencilerinin ilgili Fakülte/Y.O/MYO’larımıza başvuru dönemi

 
03-05 Eylül 2014 :Özel öğrenci başvurularının ilgili kurullarda değerlendirilip kararın Rektörlük Makamına gönderilmesi

 
09 Eylül 2014 :Özel öğrenci kararlarının Senato’da görüşülmesi

 
11-17 Eylül 2014 :Özel öğrenci kayıtları

 
12-19 Eylül 2014 :Danışmanlarıyla birlikte ders kayıtlarını yapmaları

 
15 Eylül 2014 :Derslerin başlaması

 
ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARININ BAHAR YARIYILINA AİT ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KABUL TAKVİMİ

 
02-10 Şubat 2015 :Üniversitemizde özel öğrenci statüsünden yararlanmak üzere diğer üniversite öğrencileri ile bir başka yükseköğretim kurumuna gitmek isteyen Üniversitemiz öğrencilerinin ilgili birimlerine (Fakülte/Y.O/MYO) başvuru dönemi

 
11-13 Şubat 2015 :Özel öğrenci başvurularının ilgili kurullarda değerlendirilip kararın Rektörlük Makamına gönderilmesi

 
17 Şubat 2015 :Özel öğrenci kararlarının Senato’da görüşülmesi

 
19-24 Şubat 2015 :Özel öğrencilerin kayıtları

 
19-27 Şubat 2015 :Ders kayıtları

 
23 Şubat 2015 :Derslerin başlaması

 
 ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARININ GÜZ YARIYILINA AİT KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE KABUL TAKVİMİ

 
07 Mayıs 2014 :Ek kontenjanların birimlerden istenmesi 

 
12 Mayıs 2014 :Ek kontenjanların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi

 
11-12 Haziran 2014 :Ek kontenjanların YÖK’e bildirilmesi

 
14 Temmuz 2014 :Kontenjanlar ve başvuru şartlarının F.Ü. internet sitesinden ilan edilmesi

 
18-29 Ağustos 2014 :Başvuru dönemi  

 
01-04 Eylül 2014 :Başvuruların değerlendirilmesi

 
05 Eylül 2014 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi

 
09-10 Eylül 2014 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin  F.Ü. internet sitesinde ilan edilmesi

 
12-17 Eylül 2013 :Asıl listedeki öğrencilerin kayıtları

 
19 Eylül 2014 :Kayıt hakkı kazanan yedek öğrencilerin F.Ü. internet sayfasından ilanı

 
22-23 Eylül 2014 :Yedek listedeki öğrencilerin kayıtları

 
16-26 Eylül 2013 :Kayıt yapan asıl ve yedek öğrencilerin ders kayıtlarının intibak formunda

 
alacağı belirtilen derslere göre ilgili birimce yapılması

 
15 Eylül 2014 :Derslerin başlaması

 

 
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BAHAR YARIYILINA AİT KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE KABUL TAKVİMİ

 
08 Aralık 2014 :Kontenjanların birimlerden istenmesi 

 
19 Aralık 2014 :Kontenjanların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi

 
24 Aralık 2014 :Kontenjanların YÖK’e bildirilmesi

 
12 Ocak 2015 :Kontenjanların ve başvuru şartlarının  F.Ü. internet sitesinde ilan edilmesi

 
19 Ocak-06 Şubat 2015 :Başvuru dönemi 

 
09-11 Şubat 2015 :Başvuruların değerlendirilmesi

 
12 Şubat 2015 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi

 
13 Şubat 2015 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin F.Ü. internet sitesinde ilan edilmesi

 
16-18 Şubat 2015 :Asıl listedeki öğrencilerin kayıtları

 
20 Şubat 2015 :Kayıt hakkı kazanan yedek öğrencilerin F.Ü. internet sitesinde ilanı

 
23-25 Şubat 2015 :Yedek listedeki öğrencilerin kayıtları

 
23-27 Şubat 2015 :Kayıt yapan asıl ve yedek öğrencilerin ders kayıtlarının intibak formunda alacağı belirtilen derslere göre ilgili birimce yapılması

 
23 Şubat 2015 :Derslerin başlaması

 

 
ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARININ GÜZ YARIYILINA AİT KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE KABUL TAKVİMİ

 
06 Mayıs 2014 :Kontenjanların birimlerden istenmesi 
 
 
12 Mayıs 2014 :Kontenjanların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi

 
01 Temmuz 2014 :Kontenjanlar ve başvuru şartlarının F.Ü. internet sitesinde ilan edilmesi

 
07-25 Temmuz 2014 :Başvuru dönemi  

 
04-08 Ağustos 2014 :Başvuruların değerlendirilmesi

 
18 Ağustos 2014 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi

 
20 Ağustos 2014 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin F.Ü. internet sitesinde ilan edilmesi

 
25-29 Ağustos 2013 :Asıl listedeki öğrencilerin kayıtları

 
02 Eylül 2014 :Kayıt hakkı kazanan yedek öğrencilerin F.Ü. internet sitesinde ilanı

 
05-09 Eylül 2014 :Yedek listedeki öğrencilerin kayıtları

 
10-12 Eylül 2013 :Kayıt yapan asıl ve yedek öğrencilerin ders kayıtlarını yapması

 
15 Eylül 2014 :Derslerin başlaması

 
 ÖNLİSANS ve LİSANS PROGRAMLARININ BAHAR YARIYILINA AİT KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE KABUL TAKVİMİ

 
08 Aralık 2014 :Kontenjanların birimlerden istenmesi 

 
19 Aralık 2014 :Kontenjanların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi

 
26 Ocak 2015 : Kontenjanlar ve başvuru şartlarının F.Ü. internet sitesinde ilan edilmesi

 
02-06 Şubat 2015 :Başvuru dönemi 

 
09-11 Şubat 2015 :Başvuruların değerlendirilmesi

 
12 Şubat 2015 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi

 
13 Şubat 2015 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin F.Ü. internet sitesinde ilan edilmesi

 
16-18 Şubat 2015 :Asıl listedeki öğrencilerin kayıtları

 
20 Şubat 2015 :Kayıt hakkı kazanan yedek öğrencilerin F.Ü. internet sitesinde ilanı

 
23-25 Şubat 2015 :Yedek listedeki öğrencilerin kayıtları

 
23-27 Şubat 2015 :Kayıt yapan asıl ve yedek öğrencilerin ders kayıtlarını yapması

 
23 Şubat 2015 :Derslerin başlaması

 

 
ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMI GÜZ YARIYILINA AİT BAŞVURU VE KABUL TAKVİMİ

 
07 Mayıs 2014 :Çift ana dal ve yan dal kontenjanların birimlerden istenmesi 

 
26 Mayıs 2014 :Kontenjanların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi

 
11 Ağustos 2014 :Kontenjanlar ve başvuru şartlarının F.Ü. internet sitesinde ilan edilmesi

 
18-29 Ağustos 2014 :Başvuru dönemi

 
01-04 Eylül 2014 :Başvuruların değerlendirilmesi

 
05 Eylül 2014 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi

 
08 Eylül 2014 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin F.Ü. internet sitesinde ilan edilmesi

 
10-17 Eylül 2014 :Asıl listedeki öğrencilerin kayıtları

 
18 Eylül 2014 :Kayıt hakkı kazanan yedek öğrencilerin F.Ü. internet sitesinde ilanı

 
19-22 Eylül 2014 :Yedek listedeki öğrencilerin kayıtları

 
16-26 Eylül 2014 :Kayıt yapan asıl ve yedek öğrencilerin ders kayıtlarını danışmanlarıyla birlikte yapmaları

 
15 Eylül 2014 :Derslerin başlaması

 
 ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMI BAHAR YARIYILINA AİT BAŞVURU VE KABUL TAKVİMİ

 
15 Aralık 2014 :Çift ana dal ve yan dal kontenjanların birimlerden istenmesi 

 
25 Aralık 2014 :Kontenjanların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi

 
12 Ocak 2015 : Kontenjanlar ve başvuru şartlarının F.Ü. internet sitesinde ilan edilmesi

 
26 Ocak – 06 Şubat 2015 :Başvuru dönemi

 
09-11 Şubat 2015 :Başvuruların değerlendirilmesi

 
12 Şubat 2015 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi

 
13 Şubat 2015 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin F.Ü. internet sitesinde ilan edilmesi

 
16-18 Şubat 2015 :Asıl listedeki öğrencilerin kayıtları

 
20 Şubat 2015 :Kayıt hakkı kazanan yedek öğrencilerin  F.Ü. internet sitesinde ilanı

 
23-25 Şubat 2015 :Yedek listedeki öğrencilerin kayıtları

 
16-26 Şubat 2015 :Kayıt yapan asıl ve yedek öğrencilerin ders kayıtlarının danışmanlarıyla birlikte yapılması

 
23 Şubat 2015 :Derslerin başlaması

 
 
 
 
 2015- 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN   6569 SAYILI AF KANUNUNDAN YARARLANACAK
ÖĞRENCİLER İÇİN AF BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ
 
27 Nisan 2015:     Son başvuru tarihi
 
14 Mayıs 2015 :   Başvuru dilekçelerinin ve öğrenim durumlarını gösteren belgelerin ilgili birimlerine  (Fakülte Y.O/MYO) gönderilmesi
 
15-25 Mayıs 2015 :  Başvuruların değerlendirilmesi ve intibak formlarının düzenlenmesi, yönetim kurulu kararlarının alınması
 
27 Mayıs 2015 :   Düzenlenen intibak formlarının ve yönetim kurulu kararlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmesi
 
25 Mayıs-05 Haziran 2015 :   Düzenlenen İntibaklara göre öğrencilerin kayıtlarının yapılması,
 
25 Mayıs -05 Haziran 2015 :    Kayıt yapacak öğrencilerin öğrenim veya katkı payı ücretlerini yatırması
 
08-12 Haziran 2015 :   Kayıtları yapılan öğrencilerin intibaklarına göre ilgili bölüm/program başkanlığınca muaf derslerinin otomasyona işlenmesi,
 
14-23 Eylül 2015 :   Ders kayıtlarının yapılması      
 
28 Eylül 2015Derslerin başlaması
 
 
 
 

 
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  İÇİN 6111 SAYILI AF KANUNUNDAN YARARLANACAK
ÖĞRENCİLER İÇİN AF BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ

 
07 Temmuz – 15 Ağustos 2014 :Başvuru dönemi

 
20 Ağustos 2014 :Başvuru dilekçelerinin ve öğrenim durumlarını gösteren

 
belgelerin ilgili birimlerine (Fakülte/Y.O/MYO) gönderilmesi

 
21-29 Ağustos 2014 :Başvuruların değerlendirilmesi ve intibak formlarının düzenlenmesi

 
01-03 Eylül 2014 :Düzenlenen intibak formlarına göre yönetim kurulu kararlarının alınması,form ve kararlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmesi

 
08-12 Eylül 2014 :Düzenlenen İntibaklara göre öğrencilerin kayıtlarının yapılması,

 
08-12 Eylül 2014 :Kayıt yapacak öğrencilerin öğrenim veya katkı payı ücretlerini yatırması

 
08-18 Eylül 2014 :Kayıtları yapılan öğrencilerin ders kayıtlarının intibaklarına göre ilgili bölüm/program başkanlığınca yaptırılması
15 Eylül 2014 :Derslerin başlaması

 

 
 FÜYÖS-2015 AKADEMİK TAKVİMİ

 
05 Ocak  2015 :Kontenjanların ilgili birimlerden (Fakülte/Y.O/MYO) istenmesi

30 Ocak 2015 :Kontenjanların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi
 
02 Şubat 2015 :Kontenjanların ÖSYM’ye bildirilmesi

04-29 Mayıs 2015 : FÜYÖS Başvurularının yapılması ve sınav ücretlerinin yatırılması
 
01-07 Haziran 2015 : FÜYÖS Sınav Giriş Belgesi”nin web sayfasından çıktı olarak alınması
 
08 Haziran 2015 : Fırat Üniversitesinde FÜYÖS sınavının yapılması
 
12 Haziran 2015 : FÜYÖS sınav sonuçlarının duyurulması 
 
15-21 Haziran 2015: Tercihlerin doldurulması
 
26 Haziran 2015 : Yerleştirmelerin ilan edilmesi 
 
29 Haz.-03 Temmuz 2015 : Öğrencilere kabul mektubu gönderilmesi
 
10-14 Ağustos 2015: Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca kayıtlarının yapılması
 
19 Ağustos 2015 : Boş kontenjanların ilan edilmesi

19-26 Ağustos 2015 : Boş kontenjanlar için müracaatların alınması 
 
28 Ağustos 2015 : Boş kontenjanlar için ek yerleştirmelerin ilan edilmesi
 
01-04 Eylül 2015 : Öğrencilere kabul mektubu gönderilmesi
 
28-30 Eylül 2015 : Ek Yerleştirmeler için kesin kayıtların yapılması
 
28 Eylül 2015 : Derslerin başlaması
 
30 Eylül 2015 : Uluslararası öğrenciler için Türkçe Seviye Belirleme sınavı
 
28 Eylül-02 Ekim 2015 : Türkçe yeterlilik belgesi olanlar ile Türkçe seviye sınavında başarılı olanların  ders kayıtlarının, bölümdeki danışmanları ile birlikte yapılması

 
RESMİ TATİLLER

 
28-30 Temmuz 2014 : Ramazan Bayramı

 
30 Ağustos 2014 Cumartesi : Zafer Bayramı

 
03-07 Ekim 2014 Cuma (1/2) : Kurban Bayramı

 
28-29 Ekim 2014 Salı (1/2) : Cumhuriyet Bayramı

 
01 Ocak 2015 Perşembe : Yılbaşı

 
23 Nisan 2015 Perşembe : Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

 
01 Mayıs 2015 Cuma : Emek ve Dayanışma Günü

 
19 Mayıs 2015 Salı : Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 

 
16-19 Temmuz 2015 Perşembe (1/2) : Ramazan Bayramı

 
30 Ağustos 2015 Pazar : Zafer Bayramı