2008-2009 Öğretim Yılı Akademik Takvimi

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

2008-2009 ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

(MÜHENDİSLİK, FEN-EDEBİYAT, SU  ÜRÜNLERİ,  TEKNİK EĞİTİM, EĞİTİM, İLAHİYAT VE İLETİŞİM FAKÜLTELERİ;  YÜKSEKOKULLAR, DEVLET KONSERVATUVARI, MESLEK YÜKSEKOKULLARI, FEN VE  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜLERİ)

GÜZ  YARIYILI

25 Ağustos-17 Eylül 2008                : Güz Yarıyılı katkı payı ve II. Öğretim ücretleri ödeme dönemi

03-05 Eylül 2008                            : F.Ü. Eğitim-Öğretim  ve  Sınav  Yönetmeliği’nin  8/c  maddesine göre yapılacak sınavlar  ve Tek ders sınavı.

08-12 Eylül 2008                            : Ders Kayıtları

15 Eylül 2008                                 : Derslerin Başlaması

15-19 Eylül 2008                            : Danışmanların ders kayıtlarını onaylaması

20 Eylül 2008                                 : Yabancı Dil dersleri için muafiyet sınavları

06 Ekim 2008                                 : Mazereti  nedeniyle  kaydını  yaptıramayan  öğrencilerin, kayıt yenileme başvuru   dilekçeleri  için son gün

25 Ekim-02 Kasım 2008                  : I. Ara Sınavlar (Bağıl Sisteme tabi öğrencileri

13 Aralık-21 Aralık 2008                 : II. Ara Sınavlar (Bağıl sisteme tabi öğrenciler), Ara Sınavlar  (Mutlak Sisteme  tabi öğrenciler)

29 Aralık 2008-02 Ocak 2009         : Mazeret (Bağıl Sisteme tabi öğrenciler ), Telafi (Mutlak Sisteme tabi öğrenciler)

03 Ocak 2009                                : Güz yarıyılı sonu     

12 -24  Ocak 2009                          : Yarıyıl Sonu Sınavları

26 Ocak - 07  Şubat 2009               : Bütünleme Sınavı (Mutlak Sisteme tabi öğrenciler)

11 Şubat 2009                                : Tek Ders Sınavı

24  Ocak 2009                               : Seminer Kitapçıklarının Enstitüye Teslimi için Son Gün

13 Şubat 2009                               : Tezlerin  Enstitülere Teslimi İçin  Son Gün

BAHAR  YARIYILI

19 Ocak -11  Şubat  2009              : Bahar yarıyılı katkı payı ve II. Öğretim ücretleri ödeme dönemi

02 – 06  Şubat 2009                       : Ders Kayıtları

09  Şubat 2009                              :Derslerin Başlaması

09-13   Şubat  2009                       : Danışmanların ders kayıtlarını onaylaması

27  Şubat 2009                              : Mazereti  nedeniyle  kaydını  yaptıramayan  öğrencilerin, kayıt yenileme başvuru   dilekçeleri  için son gün

09  Mart 2009                               : II. Öğretim gecikmeli öğretim ücretinin ödenmesi için son gün

14-22  Mart 2009                          : I. Ara sınavlar (Bağıl Sisteme tabi öğrenciler)

25 Nisan-03 Mayıs 2009                : II. Ara sınavlar (Bağıl sisteme tabi öğrenciler),  ara sınavlar  (Mutlak Sisteme tabi    öğrenciler),

18-22 Mayıs 2009                         : Mazeret (Bağıl Sisteme tabi öğrenciler ), Telafi (Mutlak Sisteme tabi öğrenciler)

23 Mayıs 2009                              : Bahar yarıyılı sonu

01-13 Haziran 2009                      : Yarıyıl Sonu Sınavları

12 Haziran  2009                           : Seminer Kitapçıklarının Enstitülere Teslimi İçin  Son Gün

22 Haziran-4 Temmuz 2009           : Bütünleme sınavları (Mutlak Sisteme tabi öğrenciler)

08 Temmuz 2009                          : Tek ders sınavı

31  Ağustos 2009                          : Tezlerin  Enstitülere Teslimi İçin  Son Gün

ANABİLİM  DALI  BAŞKANLIKLARI  İLE  İLGİLİ  SON  TARİHLER

09 Ocak 2009                                  :2008-2009 Bahar Yarıyılı Kontenjan Teklifi

23 Ocak 2009                                  :2008-2009 Bahar Yarıyılında Açılacak Derslerin Enstitüye Bildirilmesi

03 Temmuz 2009                            :2009-2010 Güz Yarıyılı Kontenjan Teklifi

01 Eylül  2009                                 :2009-2010 Güz  Yarıyılında Açılacak Derslerin Enstitüye Bildirilmesi

YAZ  OKULU

15-19 Haziran 2009                              : Yaz Okulu Harcının Yatırılması ve Ders Kayıtları

22 Haziran 2009                                   : Derslerin Başlaması

08-10 Temmuz 2009                            : I. Ara sınav

27-29 Temmuz- 2009                           : II. Ara sınav

07 Ağustos 2009                                  : Yaz Okulu Sonu

10-14 Ağustos 2009                             : Yaz Okulu Sonu Sınavları

 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

2008-2009 ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

(MÜHENDİSLİK, FEN-EDEBİYAT, SU  ÜRÜNLERİ,  TEKNİK EĞİTİM, EĞİTİM, İLAHİYAT VE İLETİŞİM FAKÜLTELERİ;  YÜKSEKOKULLAR, DEVLET KONSERVATUVARI, MESLEK YÜKSEKOKULLARI, FEN VE  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜLERİ)

RESMİ TATİLLER

29 Eylül-04 Ekim 2008                         : Ramazan Bayramı

29 Ekim 2008                                       : Cumhuriyet Bayramı

08-13 Aralık  2008                                : Kurban Bayramı

01 Ocak 2009                                       : Yılbaşı Tatili

23 Nisan 2009                                      : Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

19 Mayıs 2009                                      : Atatürk’ü  Anma  Gençlik  ve  Spor  Bayramı

30 Ağustos 2009                                   :  Zafer Bayramı

 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

VETERİNER FAKÜLTESİ VE SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ  2008-2009 ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

GÜZ YARIYILI

25 Ağustos-17 Eylül 2008              : Güz Yarıyılı katkı payı Ödeme Dönemi

03-05 Eylül 2008                           : F.Ü.Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 8/c maddesine göre yapılacak sınavlar  ve Tek ders sınavı.

08-12 Eylül 2008                           : Ders Kayıtları

15 Eylül 2008                                : Derslerin Başlaması

15-19 Eylül 2008                           : Danışmanların ders kayıtlarını onaylaması

01-09 Kasım 2008                         : I. Ara Sınavlar (Bağıl Sisteme tabi öğrenciler)

13 Aralık 21 Aralık 2008                : II. Ara Sınavlar (Bağıl sisteme tabi öğrenciler)

29 Aralık 2008 - 02 Ocak 2009      : Mazeret (Bağıl sisteme tabi öğrenciler)

03 Ocak 2009                                : Güz Yarıyılı Sonu

05-24 Ocak 2009                           : Yarıyıl Sonu Sınavları (Sağlık Bilimleri Enstitüsü)

12-24 Ocak 2009                          : Yarıyıl Sonu Sınavları

26 Ocak - 07 Şubat 2009               : Bütünleme Sınavı (5. Sınıflar)

 

BAHAR YARIYILI

19 Ocak – 11 Şubat 2009               : Bahar yarıyılı katkı payı Ödeme Dönemi

02-06 Şubat 2009                           : Ders Kayıtları

09-13 Şubat 2009                           : Ders Kayıtları (Sağlık Bilimleri Enstitüsü)

09 Şubat 2009                                : Derslerin Başlaması

09-13 Şubat                                   : Danışmanların ders kayıtlarını onaylaması

16 Şubat 2009                                : Derslerin Başlaması (Sağlık Bilimleri Enstitüsü)

23 Şubat 2009                                : Olgunlaşma Eğitimi Başlaması

14-22 Mart 2009                            : I. Ara Sınavlar (Bağıl Sisteme tabi öğrenciler)

25 Nisan-03 Mayıs 2009                 : II. Ara Sınavlar (Bağıl sisteme tabi öğrenciler)

18-22 Mayıs                                   : Mazeret (Bağıl sisteme tabi öğrenciler)

23  Mayıs 2009                               : Bahar Yarıyılı Sonu

29 Mayıs 2009                                : Bahar Yarıyılı Sonu (Sağlık Bilimleri Enstitüsü)

05 Haziran 2009                              : Olgunlaşma Eğitimi Sonu      

01-12 Haziran 2009                         : Yarıyıl Sonu Sınavları

01-19 Haziran 2009                         : Yarıyıl Sonu Sınavları (Sağlık Bilimleri Enstitüsü)

15-22 Haziran 2009                         : Bütünleme Sınavı (5. Sınıflar)

08 Temmuz 2009                            : Tek Ders Sınavı (5. Sınıflar)

13 Temmuz 14 Ağustos 2009           : Yaz Stajı

 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

VETERİNER FAKÜLTESİ VE SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ  2008-2009 ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

YAZ  OKULU

15-19 Haziran 2009                              : Yaz  Okulu Harcının Yatırılması ve Ders Kayıtları

22 Haziran 2009                                   : Derslerin Başlaması

08-10 Temmuz 2009                             : I. Ara sınav

27-29 Temmuz- 2009                            : II. Ara sınav

07 Ağustos 2009                                   : Yaz Okulu Sonu

10-14 Ağustos 2009                              : Yaz Okulu Sonu Sınavları

RESMİ TATİLLER

29 Eylül-04 Ekim 2008                           : Ramazan Bayramı

29 Ekim 2008                                         : Cumhuriyet Bayramı

08-13 Aralık  2008                                  : Kurban Bayramı

01 Ocak 2009                                         : Yılbaşı Tatili

23 Nisan 2009                                        : Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

19 Mayıs 2009                                       : Atatürk’ü  Anma  Gençlik  ve  Spor  Bayramı

30 Ağustos 2009                                     :  Zafer Bayramı

FIRAT  ÜNİVERSİTESİ

TIP  FAKÜLTESİ  2008- 2009  ÖĞRETİM  YILI  AKADEMİK  TAKVİMİ

1. SINIF

Ders Yılı Başlangıcı                                                               : 15 Eylül 2008

ARA TATİL                                                                       :  02-13 Şubat 2009                         

Yıl Sonu Derslerin Bitişi                                                        : 12 Mayıs 2009

Mazeret Sınavları                                                                  :  20-22 Mayıs 2009

Genel Sınavlar                                                                       : 1-2-3 Haziran 2009 (Pratik) /  08 Haziran 2009 (Teorik)             

Bütünleme Sınavları                                                               :  22-23 Haziran 2009 (Pratik) /  25 Haziran 2009 (Teorik)

Yabancı Dil (İngilizce) Final Sınavı                                          :  26 Mayıs 2009

Yabancı Dil  (İngilizce) Bütünleme Sınavı                                :  18 Haziran 2009

Türkçe Final Sınavı                                                               :  25 Mayıs 2009

Türkçe Bütünleme Sınavı                                                      :  17 Haziran 2009

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Final Sınavı                         :  27 Mayıs 2009

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Büt. Sınavı                           19 Haziran 2009

2. SINIF

Ders Yılı Başlangıcı                                                               :  15 Eylül 2008                                                    

ARA TATİL                                                                        :  02-13 Şubat    2009   

Yıl Sonu Derslerin Bitişi                                                         :  15 Mayıs 2009                 

Mazeret Sınavları                                                                   :  18-22 Mayıs 2009   

Genel Sınavlar                                                                       :  25-29 Mayıs 2009 (Pratik) / 01 Haziran 2009 (Teorik)

Bütünleme Sınavları                                                                :  08-12 Haziran 2009 (Pratik) / 15 Haziran 2009 (Teorik)   

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Final Sınavı                            :  21 Mayıs 2009

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Büt. Sınavı                             : 16 Haziran 2009

Yabancı Dil (İngilizce) Final Sınavı                                          :  22 Mayıs 2009

Yabancı Dil (İngilizce) Bütünleme Sınavı                                 : 17 Haziran 2009

3. SINIF

Ders Yılı Başlangıcı                                                               :  15 Eylül 2008

ARA TATİL                                                                       :  02-13 Şubat 2009

Yıl Sonu Dersleri Bitişi                                                          :  25 Mayıs 2009

Mazeret Sınavları                                                                  :  1-2 Haziran 2009

Genel Sınavlar                                                                      :  08-11 Haziran 2009 (Pratik) / 15 Haziran 2009 (Teorik)

Bütünleme Sınavları                                                              :  25-26 Haziran 2009 (Pratik)  / 29 Haziran 2009 (Teorik)

4. SINIF   

Stajların Başlangıcı                                                                :  01 Eylül 2008                      

Stajların Bitişi                                                                        :  05 Haziran 2009                  

Bütünleme Sınavları                                                               :  16 Haziran - 03 Temmuz 2009     

5. SINIF

Stajların Başlangıcı                                                                 :  01 Eylül 2008       

Stajların Bitişi                                                                         :  19 Haziran 2009                   

Bütünleme Sınavları                                                                :  22-30 Haziran 2009                            

6. SINIF (İNTERNLİK DÖNEMİ)

İnternlik Dönemi Başlangıcı                                                    :  01 Temmuz 2008                 

2008-2009 Mezuniyet                                                            :  30 Haziran 2009

 

RESMİ TATİLLER

29 Eylül-04 Ekim 2008                         : Ramazan Bayramı

29 Ekim 2008                                       : Cumhuriyet Bayramı

08-13 Aralık  2008                                : Kurban Bayramı

01 Ocak 2009                                      : Yılbaşı Tatili

23 Nisan 2009                                      : Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

19 Mayıs 2009                                     : Atatürk’ü  Anma  Gençlik  ve  Spor  Bayramı

30 Ağustos 2009                                   :  Zafer Bayramı