2007-2008 Öğretim Yılı Akademik Takvimi

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

2007-2008 ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

(MÜHENDİSLİK, FEN-EDEBİYAT, SU  ÜRÜNLERİ,  TEKNİK EĞİTİM, EĞİTİM, İLAHİYAT, İLETİŞİM VE MUŞ EĞİTİM  FAKÜLTELERİ;  YÜKSEKOKULLAR, DEVLET KONSERVATUVARI, MESLEK YÜKSEKOKULLARI, FEN VE  SOSYAL  BİLİMLERİ  ENSTİTÜLERİ) *

GÜZ  YARIYILI                                                   

27 Ağustos-18 Eylül 2007                : Güz Yarıyılı katkı payı ve II. Öğretim ücretleri ödeme dönemi

05-07 Eylül 2007                            : F.Ü. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 8/c maddesine göre yapılacak sınavlar

10-14 Eylül 2007                            : Ders Kayıtları

17 Eylül 2007                                 : Derslerin Başlaması

21 Eylül 2007                                 : Danışmanların ders kayıtlarını onaylaması için son gün

22 Eylül 2007                                 : Yabancı Dil dersleri için muafiyet sınavları

05 Ekim 2007                                 : Güz Yarıyılı gecikmeli katkı payı ödeme son gün (normal öğretim)

05 Ekim 2007                                 : Mazereti  nedeniyle  kaydını  yaptıramayan  öğrencilerin  dilekçelerinin  Yönetim  Kurullarında görüşülmesi için son gün

30 Ekim-05 Kasım 2007                 : I. Ara Sınavlar (Bağıl Sisteme tabi öğrenciler)

03-08 Aralık 2007                           : II. Ara Sınavlar (Bağıl sisteme tabi öğrenciler), Ara Sınavlar  (Mutlak Sisteme tabi öğrenciler)

24-28 Aralık 2007                           : Mazeret (Bağıl Sisteme tabi öğrenciler ), Telafi (Mutlak Sisteme tabi öğrenciler)

29 Aralık 2007                                : Güz yarıyılı sonu       

07 -19 Ocak 2008                           : Yarıyıl Sonu Sınavları

28 Ocak -9 Şubat 2008                   : Bütünleme Sınavı (Mutlak Sisteme tabi öğrenciler)

25 Ocak                                         : Seminer Kitapçıklarının Enstitüye Teslimi için Son Gün

18 Şubat 2008                                :Tezlerin  Enstitülere Teslimi İçin  Son Gün

 

BAHAR  YARIYILI

28 Ocak-19  Şubat  2008               : Bahar yarıyılı katkı payı ve II. Öğretim ücretleri ödeme dönemi

11 – 15  Şubat 2008                      : Ders Kayıtları

18 Şubat 2008                              :Derslerin Başlaması

07 Mart 2008                               : Bahar Yarıyılı gecikmeli katkı payı ödeme son gün (normal öğretim)

29  Şubat  2008                            : Danışmanların ders kayıtlarını onaylaması için son gün

7  Mart 2008                                : Mazereti nedeniyle kaydını yaptıramayan öğrencilerin dilekçelerinin Yönetim Kurullarında görüşülmesi için son gün

14 Mart 2008                                : II. Öğretim gecikmeli öğretim ücretinin ödenmesi için son gün

24-29 Mart 2008                           : I. Ara sınavlar (Bağıl Sisteme tabi öğrenciler)

28 Nisan-03 Mayıs 2008                : II. Ara sınavlar (Bağıl sisteme tabi öğrenciler),  ara sınavlar  (Mutlak Sisteme tabi öğrenciler)

19-23 Mayıs 2008                         : Mazeret (Bağıl Sisteme tabi öğrenciler ), Telafi (Mutlak Sisteme tabi öğrenciler)

24 Mayıs 2008                              : Bahar yarıyılı sonu

02-14 Haziran 2008                       : Yarıyıl Sonu Sınavları

20 Haziran  2008                          : Seminer Kitapçıklarının Enstitülere Teslimi İçin  Son Gün

23 Haziran-5 Temmuz 2008          : Bütünleme sınavları (Mutlak Sisteme tabi öğrenciler)

9 Temmuz 2008                           : Tek ders sınavı (mezun durumundaki öğrenciler)

* 01  Eylül  2008                          : Tezlerin  Enstitülere Teslimi İçin  Son Gün

ANABİLİM DALI BAŞKANLIKLARI İLE İLGİLİ SON TARİHLER

14 Ocak 2008                                  :2007-2008 Bahar Yarıyılı Kontenjan Teklifi

04 Temmuz 2008                             :2008-2009 Güz Yarıyılı Kontenjan Teklifi

21 Ocak 2008                                   :2007-2008 Bahar Yarıyılında Açılacak Derslerin Enstitüye Bildirilmesi

11 Ağustos 2008                               :2008-2009 Güz  Yarıyılında Açılacak Derslerin Enstitüye Bildirilmesi

* Tahmini Tarih

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

VETERİNER FAKÜLTESİ VE SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2007-2008 ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİM

GÜZ YARIYILI

10-14 Eylül  2007                                  : Ders Kayıtları

17 Eylül   2007                                      : Derslerin Başlaması

04  Ocak  2008                                      : Yarıyıl Sonu

14-25 Ocak 2008                                   : Genel Sınavlar

28 Ocak 08 Şubat 2008                          : Bütünleme Sınavları (5.sınıflar )

 

BAHAR YARIYILI

11-15  Şubat 2008                                 : Ders Kayıtları

18 -22  Şubat 2008                                : Derslerin Başlaması (Sağlık Bilimleri)

18  Şubat 2008                                      : Derslerin Başlaması

25 Şubat 2008                                       : Olgunlaşma Eğitimi Başlaması

30   Mayıs   2008                                  : Yarıyıl Sonu

6 Haziran 2008                                      : Yarıyıl Sonu (Sağlık Bilimleri Enstitüsü)

02-13  Haziran  2008                             : Genel Sınavlar

09-27 Haziran 2008                               : Genel Sınavlar ( Sağlık Bilimleri Enstitüsü)

06   Haziran  2008                                 : Olgunlaşma Eğitimi Sonu

16-27 Haziran   2008                             : Bütünleme Sınavları (5.sınıflar)

14 Temmuz – 15 Ağustos 2008              : Yaz Stajı

 

2007- 2008 ÖĞRETİM YILI FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

AKADEMİK TAKVİMİ

1. SINIF

Ders yılı Başlangıcı                                             :17 Eylül 2007

Ara tatil                                                             : 04-15 Şubat 2008

Yıl Sonu Derslerin Bitişi                                    :13 Mayıs 2008

Mazeret Sınavları                                                : 20-22 Mayıs 2008

Genel Sınavlar                                                    : 2-3-4-5 Haziran 2008 Pratik/ 09 Haziran 2008 Teorik                     

Bütünleme Sınavları                                             : 23-24 Haziran 2008 Pratik

                                                                          : 26 Haziran 2008 Teorik

Yabancı Dil (İngilizce) Final Sınavı                        :27 Mayıs 2008

Yabancı Dil  (İngilizce) Bütünleme Sınavı             :19 Haziran 2008

Türkçe Final Sınavı                                            :26 Mayıs 2008

Türkçe Bütünleme Sınavı                                    :18 Haziran 2008

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı  Final Sınavı      :28 Mayıs 2008

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Büt. Sınavı        :20 Haziran 2008

2007- 2008 ÖĞRETİM YILI FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

AKADEMİK TAKVİMİ

2. SINIF

Ders Yılı  Başlangıcı                                             : 17 Eylül 2007

Ara tatil                                                               : 04-15 Şubat 2008

Yıl Sonu Derslerin Bitişi                                       : 23 Mayıs 2008

Mazeret Sınavları                                                 : 26-30 Mayıs 2008

Genel Sınavlar                                                     : 02-06 Haziran 2008 Pratik/ 09 Haziran 2008 Teorik                                                       

Bütünleme Sınavları                                             : 16-20 Haziran 2008 Pratik/ 23 Haziran 2008 Teorik

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Final Sınavı          : 29 Mayıs 2008

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Büt.Sınavı            : 19 Haziran 2008

Yabancı Dil (İngilizce ) Final Sınavı                       : 30 Mayıs 2008

Yabancı Dil (İngilizce) Bütünleme Sınavı               : 20 Haziran 2008

 

3.SINIF

Ders Yılı Başlangıcı                                            : 03 Eylül 2007

ARA TATİL                                                     : 04-15 Şubat 2008

Yıl Sonu Dersleri Bitişi                                        :23 Mayıs 2008

Mazeret Sınavları                                                : 28-29 Mayıs 2008

Genel Sınavlar                                                    : 09-12 Haziran 2008 Pratik/13 Haziran 2008 Teorik

Bütünleme Sınavları                                           : 26-27 Haziran 2008 Pratik / 30 Haziran 2008 Teorik

4 SINIF 

Stajların Başlangıcı                                               : 03 Eylül 2007

Stajların Bitişi                                                      : 06 Haziran 2008

Bütünleme Sınavları                                             : 16 Haziran- 07 Temmuz 2008

 

5.SINIF

Stajların Başlangıcı                                             : 03 Eylül 2007

Stajları Bitişi                                                      : 13 Haziran 2008

Bütünleme Sınavları                                           : 16-27 Haziran 2008

 

6. SINIF (INTERNLİK DÖNEMİ)

Internlik Dönemi Başlangıcı                              : 01 Temmuz 2007

2007-2008 Mezuniyet                                      : 30 Haziran 2008

 

 

 

YAZ  OKULU

16-20 Haziran 2008                               : Yaz Okulu Harcının Yatırılması ve Ders Kayıtları

23 Haziran 2008                                    : Derslerin Başlaması

08-12 Temmuz 2008                              : I. Ara sınav

29 Temmuz-01 Ağustos 2008                 : II. Ara sınav

08 Ağustos 2008                                    : Yaz Okulu Sonu

11-15 Ağustos 2008                               : Yaz Okulu Sonu Sınavları

 

RESMİ TATİLLER

11-14 Ekim 2007                                   : Ramazan Bayramı (3,5 gün)

29 Ekim 2007                                        : Cumhuriyet Bayramı (1  gün)

20-23 Aralık  2007                                 : Kurban Bayramı (4,5 gün)

01 Ocak 2008                                        : Yılbaşı Tatili (1 gün)

23 Nisan 2008                                       : Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (1 gün)

19 Mayıs 2008                                       : Atatürk’ü  Anma  Gençlik  ve  Spor  Bayramı (1 gün)

30 Ağustos 2008                                    : Zafer Bayramı (1 Gün)