Diller
                                                     


                       

                            

 

Öğrenci Değişim Programları

 

Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programları

Lifelong Learning Program (Hayat Boyu Öğrenme Programı)

Genel ve mesleki eğitimin yanı sıra eğitimle ilgili tüm alt program ve faaliyetleri bütüncül bir yaklaşımla tek bir programda toplayan Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP), yeni kuralları, basitleştirmeleri ve ülke merkezli faaliyetlerdeki artış nedeniyle özel bir önem taşımaktadır.

Erasmus Üniversite Beyannamesi’ne sahip olan Fırat Üniversitesi, Hayat Boyu Öğrenme (LLP) programı altında Erasmus ve Leonardo da Vinci gibi projeleri yürütmektedir.

LEONARDO DA VINCI

AB Mesleki Eğitim programıdır. Tüzel kişilik sahibi tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, eğitim kurumları ile KOBİ, STK ve yerel idareler Leonardo da Vinci projesi sunabilmektedir. Programın amacı; eğitim ve ileri eğitimdeki katılımcıları kişisel gelişimi kolaylaştırmak amacıyla bilgi, yetenekler ve niteliklerin elde edilmesinde ve kullanılmasında desteklemek, mesleki eğitim sistemlerinde, kurumlarında ve uygulamalarında kalite ve yenilikçilikteki gelişmeleri desteklemek, mesleki eğitim ile hareketliliğin işverenler ve bireyler için cazibesini artırmak ve çalışan stajyerlerin hareketliliğini kolaylaştırmaktır.

ERASMUS

Erasmus Programı; üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek, öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa’da karşılıklı değişimini sağlayarak ve programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

Erasmus öğrenci değişimi programı ile öğrenciler 1 akademik yıl içinde 1 veya 2 dönemliğine başka bir Avrupa ülkesi EÜB sahibi yüksek öğretim kurumunda öğrenci olabilirken, öğretim elemanları aynı koşullar altında 1 hafta - 6 hafta aralığında ders vermek üzere yurt dışına gidebilmektedirler. Avrupa Komisyonu değişimden faydalanan bireylerin yurt dışında olmalarından kaynaklanacak ek masraflara katkı sağlamak amacıyla karşılıksız hibe vererek değişime mali olarak da destek vermektedir. Birliğe aday ülke olarak Türkiye’nin öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yalnızca üye ülkelerle mümkün olabilmektedir.

İkili anlaşmalarımızın olduğu ülkeler:

Almanya, Polonya, Romanya, Fransa, İngiltere, Danimarka, İsveç, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, İspanya, Yunanistan, İtalya, Estonya, Hollanda, Avusturya. (Uluslararası İlişkiler Ofisi)

 

Farabi Değişim Programı

"Farabi Değişim Programı" Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programıdır. Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kurumlar arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimini hedeflemektedir. Farabi Değişim Programı, öğrencilerimizin veya öğretim üyelerimizin bir veya iki yarıyıl süresince Üniversitemiz dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini sağlamaktadır.

İkili anlaşmalarımızın olduğu üniversiteler:

Adıyaman, Afyon Kocatepe, Ağrı İbrahim Çeçen, Anadolu, Atatürk, Balıkesir, Batman, Bitlis Eren Üniversitesi, Bozok, Cumhuriyet, Çankırı Karatekin, Dicle, Ege, Erciyes, Erzincan, Eskişehir Osmangazi, Gazi, Gaziantep, Gaziosmanpaşa, Hacettepe, İnönü, İstanbul, Karabük, Karadeniz Teknik, Kilis 7 Aralık, Kocaeli, Maltepe, Mardin Artuklu, Muğla, Niğde, Ondokuz Mayıs, Ordu, Selçuk, Siirt, Süleyman Demirel, Sütçü İmam, Şırnak, Trakya, Tunceli, Yıldız Teknik, Yüzüncü Yıl Üniversiteleri.